Brannmannen2018-06-06T10:19:14+00:00

Project Description

Nettsider for Brannmannen

Nytt design som viser frem bredden av Brannmannen sitt innhold, og et bedre digitalt tilbud til abonnenter

Brannmannen blir gitt ut av Oslo Brannkorpsforening, og er fagbladet for alle Brannmenn. Deres nettside var lite dynamisk og vanskelig å navigere seg rundt for brukeren. Brannmannen ønsket seg en nettside med enkelt administrasjonssystem, og som gjorde det lettere for brukeren å finne alt av nyttig fagstoff. I tillegg til nettsiden er abonnementene en viktig inntektskilde, så løsningen måtte ta hensyn til dette.

Nettside med redaksjonelt innhold

Brannmannen.no har mye faglig innhold med lang levetid. Det var derfor viktig å gjøre innholdet lettere tilgjengelig for brukeren. Nettstedet er også en kanal for abonnenter, og generering av nye abonnenter, det var derfor viktig at løsningen gav muligheten for promotering av bladet. I tillegg er nettstedet en naturlig kilde for at Brannmenn skal kunne holde seg oppdatert om hva som skjer av seminarer og arrangementer. Det var derfor behov for en event modul.

Løsningen ble et enkelt og rent design, som bygget på farger som gjenkjenner brannvesenet.  En omstrukturering av innhold til kategorier gjorde det mulig å fronte et bredere utvalg av innhold på nettsiden, istedenfor kun «siste innlegg». En event modul gjør det enkelt å legge ut informasjon om ulike arrangementer, med relevant tilleggsinformasjon.

En integrert abonnementsløsning

Med begrensede resurser i redaksjonen er mye av innholdet i hovedsak produsert for bladet Brannmannen. Ved å implementere en pluss-løsning, kan redaksjonen enkelt legge ut innhold produsert for papir på nettsiden. Gjennom en integrert løsning opp mot abonnementsdatabasen vil eksisterende abonnenter enkelt kunne logge seg inn for å lese innhold, mens nye abonnenter vil automatisk bli lagt til i basen.

Digitalisering av papirutgaven

I trå med dagens utvikling ønsket Brannmannen å kunne tilby sine abonnenter en digital utgave. Gjennom digitalisering av utgaven, er den optimaliser for nettbrett og mobil. Brannmannen kan også tilby digitale annonser i bladet, og legge inn bilder og video fra brannøvelser eller ulike seminarer.

Digitaltisering av Brannmannen

Integrert abonnementsløsning

Gjennom oppsett av abonnementssystemet har Brannmannen fått et integrert, og automatisk system.  Alt informasjon på abonnementer blir samlet i ett system, og abonnentene får muligheten til å velge hvilke plattform de vil konsumere innholdet, være seg papirutgaven, som en digital utgave, eller som fortløpende pluss-artikler på nettsiden.