Glutenfri2016-06-15T11:02:10+00:00

Project Description

GlutenFRI er medlemsbladet til Norsk cøliakiforening (NCF). Bladet gir deg muligheten til å holde deg oppdatert om glutenintoleranse, glutenfritt kosthold, forskning med mer. Bladet kommer ut 4 ganger i året, og sendes til alle NFC sine medlemmer. Som de fleste nisjeblader, møtte også glutenFRI utfordringer i dagens digitale marked. En kostnadseffektiv modell, og en løsning som kunne følge markedsutviklingen var derfor viktig.

DIGITAL UTGAVE

Med en økende andel mobilbrukere, var det viktig med en løsning som ikke bare fungerte bra på lesebrett men også mobil. Et tilpasset rammeverk optimalisert for alle flater, og et gjenkjennelig design gjorde Digital 3.0 til den riktige veien å gå.

Denne plattformen gjør det også mulig å følge markedet, og de endringer som måtte være ønskelig for NCF. Om det skulle være ønskelig å lukke innholdet, og kreve innlogging vil det være enkelt og gjennomføre. På samme måte om man skulle se behovet for en egen APP hvor man kan samle annet digitalt innhold.

DESIGN

Et presset marked setter alltid fokus på kostnadseffektivisering. Ved å kunne tilby en rimelig produksjon av selve bladet, tok vi også tak i design og brekking av bladet glutenFRI.  Ved at man samler produksjonen av print og digitalt fikk vi virkelig muligheten til å effektivisere prosessene, og gjøre den digitale utgaven enda raskere tilgjengelig for medlemmene.

I tett samarbeid med redaktøren hos glutenFRI og vår designer kan man effektivt gjøre justeringer på sideoppsett, innhold og layout både på print og digitalt. Dette gjør at man kan arbeide samtidig på produksjon av bladet som sendes til trykk, samt bladet som utvikles digitalt.