Kystmagasinet2015-10-14T05:42:14+00:00

Project Description

Kystmagasinet er det ledende magasinet for fiskeflåten og gis ut ni ganger årlig, det finnes både en digital og en papirutgave. Gjennom ny layout blir nybygde skip trukket spesielt fram og integrert mot sosiale medier. Når redaktøren for eksempel legger ut en artikkel kommer den automatisk opp på bladets Facebookside. Magasinet fungerer som et informasjonsbindeledd mellom fiskerinæringen og leverandørindustrien. Bladets skribenter er fagfolk som kan bransjen. De leverer levende, oppsøkende journalistikk både fra sjømatmesser, skipsverft, oppdrettsanlegg og foredlingsanlegg. Om du leser magasinet på lesebrett eller på papir finner du oppdaterte nyheter om fiskerinæringen i tekst og bilder. Kystmagasinet har fått en ny elegant nettside hvor du enkelt klikker deg inn på artiklene.

INNHOLD

Kystmagasinet fungerer som et informasjonsbindeledd mellom fiskerinæringen og leverandørindustrien. Her finner du derfor reportasjer som dekker hele dette markedet. Redaktør Edmund Mongstad er en fagmann som kan bransjen, og produserer innholdet i samarbeid dyktige journalister. Edmund oppsøker og lager reportasjer om alt fra sjømatmesser, skipsverft, oppdrettsanlegg og foredlingsanlegg som passer både til print og nett.

DIGITALT

I tillegg til papirutgaven finnes Kystmagasinet også i digital utgave. Den digitale utgaven har en design spesialtilpasset lesebrett. Dermed gir vi den digitale brukeren den best mulige leseropplevelsen. Vi bruker den digitale utgaven til å tilby interaktivt innhold som for eksempel linker videoer og sosiale medier.

DESIGN

I samarbeid med Kystmagasinet designer og produserer vi ni utgaver årlig. Vi hjelper til med innhold, lager reportasjer og skaffer bilder som passer både til print og digitalt.

WEB

I løpet av sommeren 2015 ble Kystmagasinet utstyrt med en ny og spenstig nettside med ny logo og layout. Vi er oss veldig bevisst at opplevelsen og inntrykkene brukeren sitter igjen med er like viktig på nett som på papir. Gjennom den nye layouten blir blant annet nybygde skip trukket spesielt fram og integrert mot sosiale medier. Når redaktøren for eksempel legger ut en artikkel kommer den automatisk opp på bladets Facebookside.

KYSTMAGASINET DIGITAL

I løpet av høsten 2016 har vi bistått Kystmagasinet med oppstarten av sin digitale avdeling. Med over 20 års erfaring innen fiskerinæringen har Kystmagasinet god kjennskap til bransjen, og et ønske om å kunne bistå kundene i den digitale utviklingen.

Med nettsider som nåtidens «butikkvindu», ønsker Kystmagasinet Digital å bruke sin erfaring for at de riktige elementene syntes i utstillingsvinduet. Å kunne bistå kundene med digitale verktøy som bidrar til riktig synlighet og lead generering, er en viktig motivator for Kystmagasinet sitt nye satsningsområdet.

Les mer om Kystmagasinet Digital på Kystmagasinet sin hjemmeside.