LederNytt2020-09-04T10:58:10+00:00

Project Description

LederNytt er Norges største ledermagasin som har en helt unik posisjon hos ledere i næringslivet. I hvert nummer av magasinet LederNytt presenteres nyttige, lærerike og inspirerende artikler som omhandler ulike problemstillinger en leder møter i hverdagen.  Med fokus på et viktig tema, var det viktig å få et digitalt rammeverk som gjenspeilet kvaliteten på innholdet. Sammen med Ledernytt har vi satt fokus på prosessen fra design av print til digitalisering.

DESIGN

LederNytt kommer ut med 6 utgaver i året, hvor vi i Medievekst gjør designjobben på alle utgavene. Gjennom et effektivt samarbeid, jobber redaktøren tett med vår grafisk designer som er dedikert til prosjektet.

Prosessen starter med et sideoppsett, og så mottar man innhold fortløpende. Ettersom vi har ansvaret for brekking av papirutgaven, kan vi starte jobben med å digitalisere utgaven samtidig. Ved å effektivisere prosessene, blir den digitale utgaven tilgjengelig til leseren mens papirutgaven trykkes.

DIGITALT

I tillegg til papir, kommer LederNytt ut i en ny digital drakt. Med utgangspunkt i et standard rammeverk, satte man sammen et team som kunne håndtere ønskede justeringer. I samarbeid mellom designer, redaktør og IT-ansvarlig utviklet man ønskede justeringer, som ville fungere optimalt for LederNytt og deres lesere.

Gjennom digitaliseringsprosessen har de gått fra et rent papirprodukt, til å kunne tilby sine abonnenter papir + digitalt, samt gjort 2 av utgavene heldigitale.

APP

Ettersom LederNytt sine lesere bruker innholdet i utgavene som kunnskaps- og inspirasjonskilde, var det viktig å gjøre utgavene lett tilgjengelig. Ved å utvikle en APP ville alle utgavene enkelt være tilgjengelig, både online og offline. I tillegg var muligheten til å søke gjennom arkivet en viktig funksjon. APP’en ble derfor lagt opp slik at når leseren logger seg inn vil de få oversikt over arkivet. Der kan de enten gå inn og lese ønsket  utgave, eller gjøre et direkte søk etter det tema de er på jakt etter. LederNytt sin APP er tilgjengelig både på Android og iOS.

Project Details

Project URL:

Se digital utgave

Copyright:

Fra LederNytt