Stange Vestbygd2019-07-03T12:58:51+00:00

Project Description

Prosjekt

Kunde: Stange Vestbygd
Prosjekt: Nettside, Magasin
År: 2019

Stange Vestbygd, en kulturskatt i Hamar regionen, har en rekke spennende aktører som tilbyr ulike varer og tjenester.  Området har blitt valgt ut som et av de mest verdifulle kulturlandskapene i Hedmark.

Med en rekke små aktører jobber de sammen i et nettverk for å promotere sin region, og i denne forbindelse ville man gjennom stangevestbygd.no gi en oversikt over området. Nettstedet skal vise frem hver enkelt aktør, hva som er nytt, og hvilke arrangementer de holder.

Ideen bak prosjektet var å vise turister og næringsliv hvilke muligheter som finnes i området. Det er en rekke gårder som tilbyr gode utleielokaler for ulike arrangementer. Det er også muligheter for overnatting. Med fokus på lokal og regional mat er det også spennende opplevelser som venter på matfatet. I tillegg finnes det god lokal kunnskap som kan kombinere overnatting, aktiviteter, mat og opplevelser.

Gode historier

Gjennom unike historier og en frodig kulturarv, ble det i tillegg riktig å produsere et eget magasin for området. Det ble skrevet unike artikler for hver aktør, som da også kunne brukes på nettsiden. I kombinasjon med gode bilder bygget man opp et godt utgangspunkt for økt synliggjøring av området.